About Us

บริการถ่ายภาพ โดย Fri9thsep

ให้บริการในส่วนของการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ การรีทัชตกแต่งภาพ รวมไปถึงการนำภาพไปใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพพรีเว็ดดิ้ง, งานแต่งงาน, ภาพพิธีการต่างๆ, งานอีเว้นท์, ภาพคอนโด โรงแรมรีสอร์ท, ภาพอาหารและสินค้า หรือภาพเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาต่างๆ

ตัวอย่างผลงาน Wedding Gallery

กลับ
« 1 ของ 10 »

ตัวอย่างผลงาน Prewedding Gallery

« 1 ของ 2 »

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

LINE ID : fri9thsep
Tel : 090-597-4499
E-mail : fri9thsep@gmail.com